Приложение Полски Тръмбеш

ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТЪТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

В края на месец юли 2017 г. Община Полски Тръмбеш приключва изпълнението на проект „Независим живот в община Полски Тръмбеш”. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Полученото финансиране по проекта е в размер на 499 000 лева. Изпълнението на проекта стартира на 1.11.2015 г. и продължи 21 месеца.

В изпълнение на проекта бяха предоставяни почасови интегрирани услуги: социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”, психологическа, медицинска и социална подкрепа на потребителите в зависимост от установените индивидуални потребности и супервизия на персонала, който беше назначен към Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.

Персоналът на центъра включваше: ръководител, психолог, социален консултант, медицински работник, 45 лични асистенти и 20 домашни помощници.

По време на проекта социалните услуги се предоставяха на 132 потребители, живеещи в 15-те населени места на община Полски Тръмбеш. Потребителите на услугата „Личен асистент” се обслужваха средно по 4 часа на ден, а на услугата „Домашен помощник” се обслужваха средно по 2 часа на ден.

Постигната беше общата цел на проекта, а именно подобрено качеството на живот и подобрен достъп до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Полски Тръмбеш чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост съобразно потребностите им с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *