38 четения

ВТУ закрива 34 магистърски програми

ПО 34 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ СТУДЕНТИ, РЕШИ НА ПОСЛЕДНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“.

15 от закритите магистратури са във Филологическия факултет. В професионално направление „Българска филология“ отпадат програмите „Българска литература“, „Българска литературна история“, „Литературна медиавистика“, „Съвременна българска лингвистика“, „Устна комуникация и книжовен език“. Няма да бъдат приемани нови студенти и по „Литература и култура на славянските народи“, „Германистично езикознание“ и „Германистично литературознание“, „Немско модерно изкуство“, „Транслатология за чуждестранни българисти“, „Руско езикознание“, „Творческо писане“. В направление „Френска филология“ се закриват програмите „Лингвистика“ и „Литературознание“, а в направление „Чужди филологии и приложна лингвистика“ пада магистратурата по култура и комуникации.

Девет магистърски програми в Историческия факултет също са закрити и сред тях са „Етнология на българите“ на български, руски и английски език, „Съвременно мултикултурно общество в България“, „Регионална и политическа география“, „История на дипломацията“.

В Педагогическия факултет падат четири програми – „Педагогика на музикалното възпитание в детска градина“, „Училищна педагогика“, „Педагогика в друго професионално направление“ и „Театрална анимация в педагогическата дейност“. Още шест програми са закрити и в Стопанския факултет. Сред тях са магистратурите по бизнес консултиране, психология и социология на управлението, финансов риск мениджмънт, управление на правораздавателната и правоохранителната система и икономика на туризма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *