Община Дряново обявява конкурс

 1. Наименование, адрес и телефон на възложителя – Община Дряново, гр. Дряново, ПК 5370, обл. Габрово, ул. „Бачо Киро“№19, тел. 0676/7-2962, 7-1172, 7-1174 – централа, вътр.118 факс 0676/7-4303.
 2. Предмет и основание на конкурса:
  • Възлагане обслужването на утвърдените автобусни линии на Община Дряново
  • Основание на конкурса – Дял втори, Глава втора от Наредба №2/15.03.2017г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили/чл.17-29/, Решение №303/28.06.2017г. на Общински съвет – Дряново и Заповед №339/28.07.2017г. на Кмета на Община Дряново.
  • Необходимият брой транспортни средства за обслужването на всички автобусни линии от транспортната схема на община Дряново е 10/десет/ броя – за линията „Дряново – Габрово – Дряново“ два от клас I, II или III, а за останалите линии могат да бъдат от всички класове.
  • Срок на договора – 7/седем/ години от датата на подписването му.
 3. Документи за участие в конкурса се получават в Информационния център на Община Дряново срещу квитанция за платена сума в размер на 50 лева в касата на Общината.
 4. Място и краен срок за подаване на предложенията: в Информационния център на Община Дряново до 17,00 часа на 15.08.2017 година.
 5. Дата, място и час на отваряне на предложенията: Заседателна зала на Община Дряново от 14.30 часа на 16.08.2017 година.
 6. Допълнителна информация може да се получи на посочения адрес и телефон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *