93 четения

Закриват дома за хора с увреждания в Пчелище

ДОМЪТ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ И ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ТЪРНОВСКОТО СЕЛО ПЧЕЛИЩЕ ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ЗАКРИТ. Това съобщи във Велико Търново зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. Решението за закриването му е взето на база направения от експерти на агенция „Социално подпомагане” анализ на всички социални услуги за възрастни на територията на страната, финансирани със средства от националния бюджет. Една от причините за затварянето му е рушащата се материална база.

„Ако преди почти 20 години домът в Пчелище бе номер едно като база за предоставяне на адекватни услуги за лица с умствена изостаналост и нарушено зрение, то днес вече сградата е напълно амортизирана. От гледна точка на съвременните изисквания домът вече не е в нормите за този вид услуга”, коментира още зам.-министър Димитрова. Същевременно сградата е собственост на Съюза на слепите в България и Община Велико Търново не може да прави капиталови вложения в материалната база, която е чужда собственост. Не може също и да кандидатства по проекти за европейско финансиране за подобряване на условията за живот на потребителите. В момента в дома са настанени 90 лица с умствена изостаналост и други съпътстващи заболявания.

Според специалистите само малка част от тях могат да бъдат върнати в семействата им или при техни близки, а за останалите ще се търси възможност за настаняване в друг вид социални услуги.

„Предвижда се в община Велико Търново да бъдат изградени два центъра на настаняване от семеен тип с капацитет от по 30 души и съпътстваща услуга, която да осигурява всичко необходимо на хората с намалено или липсващо зрение от това социално заведение. Възможно е част от тях да се върнат по родните си места. Опитът ни обаче показва, че те трудно се прибират при семействата си. Според мен най-много до 20 души биха напуснали община Велико Търново”, каза още Росица Димитрова. И допълни, че до 11 август всички общини трябва да се запознаят с анализа на агенция „Социално подпомагане” и да изразят своите становища. Въз основа анализа и техните становища ще бъдат предприети конкретни мерки за изграждането на социални услуги като алтернатива на големите специализирани институции. Към настоящия момент у нас най-голям е броят на чакащите за настаняване в домовете за стари хора, следван от хората с психични разстройства, деменция и умствена изостаналост.

До края на годината се очаква да бъде готов и първият 5-годишен план за деинституционализация на услугите за възрастни и хора с увреждания. Приоритет в изпълнението на националната стратегия е развитието на мрежа от дневни и подкрепящи услуги – услугите за възрастни в домашна среда, и дневни центрове за стари хора, за възрастни с увреждания и центрове за социална рехабилитация и интеграция.

Весела БАЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!