Велико Търново е с една от най-развитите социални мрежи

ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ЕДИН ОТ СЕДЕМТЕ РЕГИОНА В СТРАНАТА С БОГАТ НАБОР ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. Това заяви по време на посещението си във Велико Търново зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. Останалите области, в които са добре развити социалните услуги, са Русе, Стара Загора, София, Шумен и Пловдив. В общо седемте региона са изградени мрежи от услуги, които включват специализирани институции, резидентни и съпътстващи услуги, финансирани както от държавата, така и от общинските бюджети.

„Създаденото дотук трябва да се развива. Тенденцията е към още по-голяма достъпност, мобилност и „отиване” на услугата при хората, а не само статичното й предлагане в определена база. През петгодишния период от реализиране на Стратегията за деинституционализация бяха закрити всички домове за деца с увреждания и голяма част от домовете за деца, лишени от родителски грижи. Така през миналата година бе закрит домът във Велико Търново, а предходната в Балван. През този период бе изградена и нова социална инфраструктура, която пое част от децата и младежите, които не се върнаха при семействата си или не бяха настанени в приемна грижа“, каза още Росица Димитрова. Обогатяват се и услугите за ранно детско развитие в периода 0 – 7 години. До 2015 г. те са финансирани от Световната банка, а след това от ОП „Развитие на човешките ресурси” в 60 общини на страната.

В. ВАЛЕНТИНОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.