Творчески занимални, зелени и сини училища правят по проект в община Лясковец

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА СТОЙНОСТ 310 944 ЛВ. ПОДПИСА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, а средствата са безвъзмездна финансова помощ, осигурени от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът ще се изпълнява две години, а партньори по него са Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и ОУ „П. Р. Славейков“ в село Джулюница. Целта е да се интегрират децата от ромски произход, като се създаде мултикултурна среда за задържането им в училище.

Ще бъде създаден Мобилен мултидисциплинарен екип, който ще включва професионални консултанти – двама психолози, двама образователни медиатори и един социален работник, които ще работят с учениците и родителите от всички училища, включени в проекта. Основната дейност е създаването и функционирането на десет творчески занимални, които ще работят през лятната ваканция. В тях децата ще се учат на съхраняване на традициите и обичаите, ще работят съвместно със своите семейства по провеждането на различни кампании и изнесени обучения. 180 ученици ще бъдат обхванати във всички дейности по проекта, като отделно ще бъдат наети и 10 педагози.

Друга дейност която се предвижда, е създаването на родителски клубове в пет училища, от тях три новосъздадени – в СУ „М. Райкович”, НУ „Никола Козлев” и НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец, и два доразвити в ОУ „П. Р. Славейков”, с. Джулюница, и СУ „Св. Кл. Охридски”, с. Камен, община Стражица. По този начин родителите ще станат активен участник в образователния процес и в усилията ромските деца да бъдат задържани в класните стаи. Предвиждат се осем изнесени обучения – четири зелени и четири сини училища, които ще обхванат три направления – образователни, социални и екология.

Е. СВЕТОСЛАВОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *