13 четения

Обучават младежи и девойки да действат в нестандартни ситуации по програма на Министерството на спорта

Проект „Спорт и оцеляване” стартира от началото на август великотърновският СК „Етър-стил“. Проектът е част от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по Закона за хазарта за 2017 година – чрез неформално обучение да се разширят знанията, умението и опита на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, използвайки спортната дейност като основен инструмент. Програмата се администрира от Министерството на младежта и спорта и се реализира в три основни направления – „Информирай младите”, „Мотивирай младите” и „Активизирай младите”. Проектните дейности, които ще се реализират от екип от специалисти в областта на физическото възпитание и спорта, са в рамките на третото направление – „Активизирай младите”.

Целта е да се проведе базова психо-физическа подготовка на 15 – 18-годишни младежи и девойки за адекватни действия в нестандартни ситуации. Тази подготовка ще протече под формата на ускорен теоретико-практически курс.

„Времето, в което живеем, поставя пред обществото редици проблеми, свързани с психическо и физическо оцеляване на съвременния човек. Най-уязвими са децата и младежите. Техните психо-физически възможности не отговарят на ниво, което да им позволи да реагират адекватно на динамичните промени на средата, липсва им житейски опит и нужните знания. Естествено се налага необходимостта от провеждане на психо-физическа подготовки за действие в нестандартни ситуации, възникващи при обичайните за тях дейности и социална среда. Този проблем определя основната дейност, която нашият клуб ще осъществи в рамките на проекта“, коментира проф. дпн Теодора Давидова – координатор по проекта.

По проекта ще се проведе кръгла маса по въпросите за оцеляването на децата и учащи младежи в рискови ситуации, провокирани в ежедневието ни от различни фактори. Ще бъде изготвена специална програма за обучение на 15 – 18-годишни юноши и девойки в ускорен курс по психо-физическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Предвижда се още написване на ръководство за самоподготовка за действие в нестандартни ситуации чрез средствата на физическото възпитание и спорта, което ще бъде предоставено безвъзмездно на всички участници в курса.

„В последно време се наблюдават все повече инциденти, в които, за съжаление, жертвите са деца и младежи. Като цяло обществото ни не е подготвено за адекватна реакция при възникване на екстремни ситуации – катастрофи, бедствия, тероризъм и т.н. С осъществяването на проектните дейности ще се изградят умения у младежите от целевата група за разпознаване на рискови фактори, за прилагане на методи за справяне във враждебна или рискова среда, както и изграждане на навици у тях за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия или зависимости“, каза още проф. Давидова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!