Приложение Полски Тръмбеш

Равносметка – Полски Тръмбеш посреща своя 53-ти рожден ден с над 10 млн. лв. инвестиции

ТОЧНО ЗА ЕДНА ГОДИНА – от септември 2016 г. до септември 2017 г., община Полски Тръмбеш отчита инвестиции от 4 190 560 лева, осигурени от собствени средства. От европейско и национално финансиране очаква одобрение на два проекта от фонд „Земеделие„ за 5 953 429 лева. Така с хубавата цифра от над 10 млн. лв. градът посреща своя 53-ти рожден ден. Тази година отново няма да има нови почетни граждани и тържествена сесия, но въпреки това общинското ръководство бе подготвило куп любопитни изяви.

КАКВО Е НАПРАВЕНО. Ремонт на НЧ „Мита Стойчева – 1900”, с. Обединение (50% финансиране от проект „Красива България” – 95 948 лв. „Водоотвеждане и ремонт на пешеходен подлез, в УПИ I, кв. 100 по ПУП на гр. П. Тръмбеш и ПИ с идентификатор N 57354.300.2292 по КККР на гр. П. Тръмбеш” – 49 856 лв. Паркоустрояване и благоустрояване района на автогара, гр. Полски Тръмбеш – 86 116 лв. Основен ремонт на НЧ „Отец Паисий“ – гр. Полски Тръмбеш (85% средства от НДЕФ) – 289 364 лв. Паркинг с пътна връзка към ул. „Ал. Стамболийски”, пешеходна връзка м/у ул. “Черешово топче“ и улична връзка м/у ул. „Средец“ и ул. „Ал. Стамболийски“, гр. П. Тръмбеш – 84 886 лв.

Изграждане на паркинг пред ЦДГ „Детски свят“, гр. Полски Тръмбеш – 41 174 лв. Ремонтни работи в СУ „Цанко Церковски” – 84 676 лв. (ремонт столова и тротоар около сградата) – финансиран по програма „Оптимизация на училищната мрежа” на МОН. Изграждане на помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода, гр. Полски Тръмбеш (50% средства от Националния доверителен екофонд) – 227 144 лв. Ремонт на НЧ „Паисий Хилендарски – 1902”, с. Масларево – 133 488 лв. (49% финансиране от проект „Красива България”).

Строително-ремонтни работи на открити спортни площадки в СУ „Цанко Церковски”, гр. П. Тръмбеш – 133 425 лв. (финансиран по програма „Оптимизация на училищната мрежа” на МОН). Ремонт на съблекални, тоалетни и изграждане на система за топла вода чрез слънчеви колектори на плувния комплекс – 54 022 лева. Изграждане на детски басейн към плувен комплекс, гр. Полски Тръмбеш – 152 995 лв., който вече е започнат и ще бъде пуснат идното лято. Ремонт на новопридобитата общинска сграда в с. Климентово (бивш ресторант) – 17650 лв.

Ремонт училищна сграда с цел преместване на читалищната библиотека и пенсионерския клуб, намиращи се в момента в сгради, които не са общинска собственост, в с. Орловец – 12 992 лв. Ремонт на малкия салон на НЧ „Изгрев-1900”, с. Павел – 28103 лв. Ремонт на НЧ „Просвета-1896-с.Иванча”, с. Иванча – 13 392 лв. Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. П. Тръмбеш, ул. „Стара планина“ N 14, N 16 и N 18 – 614 723 лв. (100% финансиран по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради).

Предотвратяване на риска от наводнения в трансграничния регион Калъраш и Полски Тръмбеш – 3 853 515,63 EUR, като одобрените дейности за община Полски Тръмбеш са в размер на 2 070 676 лв. (INTERREG – 85%, национално финансиране – 13%, и собствено финансиране – 2%).

През октомври се очаква одобрение от ДФЗ на два проекта на обща стойност 5 953 429 лв. Реконструкция на водопроводната мрежа в Страхилово, Орловец, Павел, Петко Каравелово и Раданово – 3 077 269 лв. без ДДС. Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш – в гр. П. Тръмбеш – ул. „Иван Вазов“, ул. „Антим I“ и пл. „Славейков“, ул. „Тракия“, и улица в с. Куцина – 1 883 922 лв. без ДДС.

Съвместно с община Павликени бе изградена Местна инициативна група (МИГ), изработена бе стратегия за развитие за четиригодишен период и бе кандидатствано в ДФЗ за нейното одобрение. Стратегията предвижда разпределението чрез одобряване на проекти финансов ресурс в размер на 5 396 745 лева в съотношение 51% частни и 49% общински проекти.

През  май 2017 година започна лечебна дейност СБПЛР „Минерални бани” – Полски Тръмбеш. През август, след продължили няколко години съгласувателни процедури, община Полски Тръмбеш отвори ОТНОВО за посетители летните минерални къпални в село Обединение, където също има добри перспективи за балнеолечение. През юни църквата „Рождество Богородично” в Полски Тръмбеш получи частица от мощите на свети Иван Рилски и жителите на общината се сдобиха с нов закрилник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *