Свищовски студенти дискутираха пазарните тенденции в развитието на търговията

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ НА ТЕМА „ПАЗАРНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТЪРГОВИЯТА“ ПРОВЕДЕ КАТЕДРА „ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС“ ПРИ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“. В проявата, която бе част от научния календар на катедрата, участваха преподаватели, докторанти и 43 студенти от бакалавърската специалност „Икономика на търговията“.

В рамките на научния форум бяха представени 24 презентации, в които студентите откроиха своите изследователски тези и резултати от практико-приложните изследвания на различни сегменти от пазара на потребителски и инвестиционни стоки.

В резултат на проведената студентска научна сесия участниците очертаха няколко по-значими пазарни тенденции в развитието на търговията. Според тях в световен и в регионален план се проявява тенденция на промяна на търговските формати, намираща израз в търсене на по-голяма близост до клиента чрез позициониране на търговските обекти в центровете на големите градове. Увеличава се потреблението на брандирани продукти, като се залага на силни брандове, иновативни продукти и диференциация на компаниите спрямо конкурентите. Другата тенденция, която коментираха студентите, е свързана с това, че онлайн търговията бележи ръст сред каналите за дистрибуция, като предоставя възможност на търговците да намалят дистанцията между производители, посредници и потребители.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.