ЕНЕРГО-ПРО посрещна ученици от Горна Оряховица в Деня на народните будители

На 1 ноември, Деня на народните будители, Учебният център на ЕНЕРГО-ПРО във Варна стана домакин на 20 ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Горна Оряховица. Енергийната компания и Гимназията в Горна Оряховица са свързани с традиции на партньорство и сътрудничество. ЕНЕРГО-ПРО и учебното заведение избраха празничния Ден на будителите, за да разширят подготовката на учениците и да спомогнат за придобиване на практически познания в енергетиката в среда, близка до реалната.

Обучението включваше лекции и практически занятия по основните правила за безопасна работа с електрически съоръжения, оказване на първа помощ на пострадал от електрически ток, тренировка по изкачване на стоманорешетъчен стълб и демонстрации на различни типове силова апаратура, електропроводи, кабелни глави и арматура.

Обучението завърши с посещение и на Високоволтовата лаборатория на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, където младежите станаха свидетели на основните типове изпитания на материали и специализирани предпазни средства.

Всички участници получиха сертификати, удостоверяващи успешното преминаване на базовия обучителен курс.

Като водеща компания в енергетиката, ЕНЕРГО-ПРО постоянно подпомага специализираните учебни заведения в изграждането на кадри. Програмата за посещения на обучаващи в ЕНЕРГО-ПРО ще продължи и през следващите месеци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.