ОУ „Бачо Киро“ спечели близо 21 000 лв. за комуникационни технологии

20 664 ЛЕВА СПЕЧЕЛИ ОУ „БАЧО КИРО“ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Средствата ще бъдат изразходвани за изграждане на Wi-Fi свързаност на територията на цялото училище, освен това две класни стаи ще бъдат оборудвани с интерактивни дъски и компютри.

Търновското школо е включено и в списъка на иновативните училища на България. За 4-годишен период иновацията цели постигане на развитие, усъвършенстване, модернизиране на управленския модел в училището в няколко области. Идеята е поетапно да бъде въведено електронното управление на училището и на цялата информация, която тече между учителите, децата и родителите. Така всички документи в училищната организация ще станат достъпни за ученици, родители и заинтересованите членове на общността.

Електронното управление води до разширяване на възможностите за по-обективно оценяване труда на учителите и ръководния персонал и повишаване мотивацията им за използване на ИКТ в тяхната работа, ще се подобрят процесите на обучение и развитие на педагогическия персонал. Използването на ИКТ в управлението на училището повишава ефективността на контрола при установяване на актуална и обективна информация за изпълнението на взетите решения и евентуалните отклонения в изпълнението на предварително формулираните цели. Това минимализира грешки и неточни заключения, възникнали в резултат на човешкия фактор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.