„Зелената партия“ пита има ли замърсяване в Свищов след изхвърлянето на опасни отпадъци в града

ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ЗАМЕРВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В СВИЩОВ СЛЕД ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ЗАПАДНАТА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА. За това настояват от новоучредената „Зелена партия“ – Свищов, които излязоха с декларация към отговорните институции. Те настояват Община Свищов и Регионалната инспекция по околна среда и води – Велико Търново, да предоставят получените данни, както и информация дали депонираните отпадъци са довели до замърсяване на околната среда. Опасните отпадъци бяха открити след сигнал на местни жители. Контролните органи заедно с полицията установиха 111 тона шлаки, получени от преработка на олово в монтанска фирма за акумулатори.

Въпреки взетите мерки от страна на проверяващите от местната организация на „Зелената партия“ в град Свищов заявяват, че това може да доведе до сериозно замърсяване на околната среда и водите в района. „Има реална опасност депонираните отпадъци да замърсят и увредят защитената зона за опазване на птиците „Свищовско-Беленска низина” и защитената зона за опазване на местообитанията „Персина” – и двете са част от екологичната мрежа „Натура 2000”. Възможно е да се стигне до отравяне на защитени от закона птици и други животински видове. Има реална опасност да се замърсят земеделските земи в района, както и кладенците за тяхното напояване“, заявяват от „Зелената партия“. Те настояват също Община Свищов да предостави актуални данни за действията, които предприема за закриване на всички незаконни сметища, както и за недопускане на образуването на нови такива.

Сериозен проблем според местните активисти на партията е и фактът, че липсва регламентирано депо, което да приема строителни отпадъци. Това е една от причините за незаконното им депониране на непозволени места от граждани и фирми. От „Зелената партия“ считат, че управлението на отпадъците като част от действията по опазване на околната среда следва да бъде отговорност и приоритет в дейността както на институциите, така и на предприятията и гражданите.

Весела БАЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.