Община Елена реализира проект в подкрепа на деца с увреждания | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново

Община Елена реализира проект в подкрепа на деца с увреждания

Публикувана на: 12.01.2018г. 629 прегледа

В края на декември в Община Елена бе подписан договорът за най-новото проектно предложение. То е в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца и се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“. Срокът на изпълнение е 12 месеца и в момента тече процедурата по възлагане на обществените поръчки за изпълнение на дейностите, чието финансиране е за близо 100 000 лв.

Основната цел на проекта „Модерна социална инфраструктура – по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ е да се повиши ефективността на предоставяните услуги в съществуващия Дневен център за деца с увреждания. За реализирането на услугата ще се използва първият етаж на ученическото общежитие на СУ „Иван Момчилов“. В момента там се изпълняват дейности по проекта „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“, който надгражда и развива успешно дейности по друг проект – за социално включване и интегрирани услуги за ранно детско развитие. С финансиране от МТСП и Световната банка са обособени, ремонтирани и обзаведени помещенията.

Новият проект предвижда преустройство на две от тях за психосензорна стая, за почивка на деца с увреждания и зона за трудотерапия. Дворното пространство също ще се преустрои, ремонтира и обзаведе с подходящи съоръжения. Заедно с алеите за разходка ще се обособят и пространства за трудова терапия на открито.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *