Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

16,07 млн. лв. е бюджетът на община Павликени, кметството не променя размера на данъците

16 070 459 ЛВ. Е БЮДЖЕТ 2018 Г. НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, КОЙТО ВЕЧЕ ПРЕМИНА И ПРЕЗ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ. Държавните субсидии за общината са увеличени с 1 381 147 лв., което е с 13,39% повече от миналата година. Този ръст е обвързан преди всичко с промяната в размера на минималната работна заплата от 460 на 510 лв. и увеличените разходи за работни заплати в образованието. Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 45 300 лв., или 7,08%. Запазват се общинските програми „Местни инициативи“, „Граждански инициативи“ и „Инвитро“. „Опитът, който имаме от последните две години с програма „Инвитро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година“, подчерта кметът инж. Емануил Манолов.

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СА ПЛАНИРАНИ 280 000 ЛВ., А САМО ЗА ИЗДРЪЖКА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СТОЛОВЕ СА ОТДЕЛЕНИ 88 000 ЛВ. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието от собствени бюджетни средства са предвидени 145 700 лв. Общината продължава финансирането и на обширната си социална програма – 303 хил. лв. ще бъдат осигурени на Домашния социален патронаж, 150 хил. лв. за 19-те клуба на пенсионера, 125 хил. лв. за Центъра за обществена подкрепа, 507 хил. лв. за центровете за настаняване от семеен тип, 253 хил. лв. за Дома за стари хора в с. Караисен, 102 хил. лв. за Дневния център за лица с увреждания, 90 хил. лв. за Центъра за социална рехабилитация и интеграция, както и за програмите за временна заетост. За ремонт на общински пътища ще бъдат похарчени 253 хил. лв. Осветлението на населените места ще коства 302 хил. лв. За чистотата на населените места са предвидени 1,23 млн. лв.

ЗА ИЗДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ БАЗИ И КЛУБОВЕ И ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ТЯХ СА ПЛАНИРАНИ 588 ХИЛ. ЛВ., А ЗА ЧИТАЛИЩАТА – 433 ХИЛ. ЛВ. МУЗЕИТЕ ЩЕ РАЗПОЛАГАТ С 220 ХИЛ. ЛВ. БЮДЖЕТЪТ НА ЗООКЪТА Е 159 ХИЛ. ЛВ. Запазва се размерът на всички местни данъци на нивото от 2017 г. Планиран е минимален ръст на размера на таксата за битови отпадъци, което е свързано с увеличението на минималната работна заплата на персонала, осъществяващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци.

„При съставянето на списъка за капиталовата програма за 2018 г. се опитахме да включим всички обекти, които имат приоритетно значение за населените места на общината“, обясни кметът Емануил Манолов. Той потвърди, че и през следващата година общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и кандидатстване по програми от новия програмен период за усвояване на средства от европейски фондове.

С. НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *