6,3 млн. лв. са приходите в местния бюджет на Община Горна Оряховица за 2017 г.

6,3 млн. лв. са постъпленията събрани от дирекция „Местни приходи“ в Община Горна Оряховица за изминалата година. Спрямо 2016 г. общият размер на приходите се е увеличил с близо 15 на сто. Най-много са постъпленията от таксата за битови отпадъци – близо 2,7 млн. лв. Приходите от данъка върху превозните средства е 1,4 млн. лв., а от данък недвижими имоти малко над 1 млн. лв. За да се справи с фискалните затруднения, през изминалата година Общината се възползва от правомощията, дадени й от Закона за местните данъци и такси да провежда собствена данъчна политика. От началото на 2017 г. с 10 % бяха увеличени ставките, с които се определя размера на данъка върху превозните средства. Те не бяха променяни от 2012 г.и към настоящия момент са по-близки до долната граница, определена в закона, уточняват данъчните експерти. Увеличени бяха и ставките за твърди битови отпадъци. Те бяха определени по населени места. От патентен данък и налога върху таксиметровия превоз постъпленията в местния бюджет през изминалата година са почти 101 хил. лв. От началото на 2017 г. бе въведен данъка върху таксиметровите превози на пътници. Тъй като налогът е авансов и се заплаща преди получаване на разрешението за извършване на таксиметровия превоз на територията на общината, постъпленията от него са малко над 40 хил. лв. Запазва се и тенденцията от последните 5 години за намаляване на постъпленията от патентен данък, тъй като обектите извършващи патентна дейност намаляват. От 398 през 2015 г., през 2016 г. те са 380, а през 2017 г. – 363. Приходите от данъка за придобиване на наследство са малко над 580 хил. лв., а от туристически данък – близо 3 700 лв. В местния бюджет са постъпили само 1 420 лв. от такса за притежаване на куче. От глоби, санкции и др. приходите за миналата година са малко над 340 хил. лв.

Според анализа на данъчните експерти, подобрената събираемост на данъка върху превозните средства се дължи на по-строгия контрол при проверката за дължимостта на налога по време на годишните технически прегледи на автомобилите. С тази административна мярка бяха обхванати допълнително недекларирани в приходната администрация автомобили, уточняват данъчните.

Положително при събираемостта на приходите повлиява и факта, че гражданите освен на място в данъчната служба, могат да направят плащанията си чрез EasyPay, Български пощи и Банка ДСК. Освен в четирите големи кметства (Долна Оряховица, Поликраище, Драганово и Първомайци), през изминалата година бяха разкрити и още 5 касови салона в селища от общината (Върбица, Крушето, Писарево, Правда и Янтра), които също улесняват данъкоплатците. В останалите населени места, със заповед на Кмета на Общината са назначени общински служители, които на място да събират данъчните задължения на гражданите.

Подобрила се е събираемостта на стари задължения. През изминалата година от приходната администрация отчитат ръст със 17,6 на сто от постъпления за минали години.

От данъчната служба припомнят, че към момента се събират стари задължения към местната хазна. Съобщенията за дължимите данък сгради и таксата за отпадъци за настоящата година ще бъдат разпратени до гражданите преди 1 март 2018 г., съгласно Закона за местните данъци и такси. От дирекция „Местни приходи“ припомнят също, че за 2018 г. няма да има увеличение на ставките на данъците и таксите в Община Горна Оряховица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.