17 четения

80% Е СЪБИРАЕМОСТТА НА ДАНЪЦИТЕ В ГАБРОВО

Общо 9 503 328 лв. или с 330 328 лв. повече от 2016 година са събраните данъци за 2017 в община Габрово.

Постъпленията по видове данъци са:

Данък недвижим имот – 1 694 088 лв., при план 1 600 000 лв.  /За първи път постъпленията от текущия облог са над 80%, а останалите събрани са от платени стари задължения./

Данък превозно средство – 2 318 570 лв., при план за годината 2 200 000. /Постъпления от текущи данъци и просрочени задължения. /

Такса битови отпадъци – 4 133 956 лв., при план 3 800 000лв.

Патентен данък – 98 000 лв.

Данък върху таксиметров превоз на пътници – 99 500 лв.

Данък придобиване – 700 106 лв.

Туристически данък – 47 557 лв.

Суми от лихви върху съответните видове данъци и такси, от административни услуги и технически услуги  –  410 578 лв.

„Постижението е много добро, а трябва да имаме предвид, че размерът на ставките на местните данъци и такси не е променен спрямо 2016 година“, коментира директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ /МДТ/ Мария Йозова. – „Причините за високата събираемост са няколко. От една страна – по-отговорното отношение на гражданите. През 2017 година кампанията по събиране на местните данъци и такси започна още в средата на януари. Срокът за плащане с 5% отстъпка отново беше до 30 април – време достатъчно дълго – и от него се възползваха много лица.

Промяната, която беше извършена още през 2015 година в данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно реда за погасяване на задълженията, изигра своята роля първо в събирането на стари задължения, а след това и на текущите за 2017 година. Всички лица получиха отново годишни съобщения за размера на местните данъци и такси за 2017 година, сроковете за тяхното плащане, като в съобщенията се включиха и всички видове просрочени задължения. Трябва да отбележа, че повечето хора се издължават в срока за доброволно изпълнение, след като получат покани и съобщения. През 2017 година са издадени 921 бр. актове за удостоверяване на задължения за 840 568 лв. Разбира се има принудително задължени с образуване на изпълнителни производства при частен съдебен изпълнител – те са 687 бр. за 535 700 лв.

Улеснение е възможността за плащане на данъците онлайн. Тази услуга се използва от все повече лица, тъй като е безплатна и спестява време.

Причините за високата събираемост най-вече на данък превозно средство са онлайн връзката на МДТ с регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР и сектор Пътна полиция, а също така и онлайн връзката с пунктовете за технически прегледи. Едно моторно превозно средство не може да премине през тези пунктове, ако не си е платило данъка, но не е необходимо наличието на квитанция, за да се премине преглед – връзката е онлайн.

Освен това трябва да отбележим и работата на служителите от дирекция „Местни данъци и такси“, които успяха да подобрят, организират и улеснят тези процеси за гражданите.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *