С близо 30 млн. лв. ще разполага община Горна Оряховица през 2018 г.

БЛИЗО 30 МЛН.ЛВ. Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ТАЗИ ГОДИНА. Проектът на основния финансов документ бе представен в края на миналата седмица по време на общественото му обсъждане. Общият размер на приходите от държавата са 17 080 492 лв., или с 1,7 млн. лв. повече спрямо предходната година. Парите са за държавно делегирани дейности – образование, здравеопазване, социални услуги, читалища, както и за дейности при бедствия и аварии.

В сферата на образованието за настоящата година има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие. Парите заедно с планираните собствени приходи са в размер на 11 162 151 лв. В системата на здравеопазването също има значително увеличение на стандартите за издръжка на детските ясли и детските кухни, както и за здравните кабинети.

Тази година ще продължат ремонтите в две детски ясли, предвижда се също ремонт и оборудване на четири здравни кабинета в СУ „Вичо Грънчаров“, ДГ „Първи юни“, ОУ „Паисий Хилендарски“ и ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“. За тези дейности са заложени 952 515 лв. Парите за социални дейности са 2 167 179 лв., като са увеличени стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище. От преходни остатъци ще бъдат закупени нови готварски печки за Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Драганово, информират от общината. Работи се и по постановление на МС за обгрижване на над 30 лица, за които се грижат 26 души. Проектът по ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи и семейства с минимални пенсии. Продължават и програмите за временна заетост в училища, детски градини, общинското предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ и общината.

През 2018 г. ще има повече пари и за читалищата, предстои да бъде направен ремонт на покрива на НЧ „Градина – Върбица 1894“ във Върбица. А за останалите се очаква финансиране от фонда за бедствия и аварии.

През 2018 г. общината ще плати 400 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци за минал период. Очаква се след одобрение от ПУДООС да започне и рекултивацията на закритото сметище.

ТАЗИ ГОДИНА СЕ ОЧАКВА ДА ПРИКЛЮЧАТ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ПЛОЩАД „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ И ПАРК „ДЕТСКИ КЪТ“. Проектът за подобряване на образователната среда приключи и предстои искане за окончателното плащане. Очаква се финансиране от Националния доверителен екофонд за ДГ „Първи юни“. Предстои довършване на сградата на приюта и доставка на оборудване.

През настоящата година продължава изпълнението на договорите по Националната програма за енергийна ефективност на останалите 11 блока на улиците „Юрий Гагарин“ N 35, 45 – 47, „П. Р. Славейков“ N 17 и N 29, „Славянска“ N 18 – 20 и 28, „Васил Левски“ N 11, „Раховец“ N 12 и „Георги Бошнаков“ N 31. За МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ще бъдат отделени близо 160 000 лв. за първа вноска за закупуване на скенер и за лапароскопско оборудване. Предвижда се също осигуряването на средства за нов рентген, който ще бъде закупен на разсрочено плащане.

Община Горна Оряховица ще кандидатства за два обекта по програма „Красива България“ – за туристическия заслон на хижа „Божур“ за 216 437 лв. и за ремонт на втория етаж на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ на стойност 270 754 лв. Собственият принос на местната администрация за тези ремонти е в размер на 259 000 лв.

Капиталовата програма на общината стартира с 40 обекта, уточняват от местната администрация.

Предстоят ремонти в три училища, основни ремонти на три пенсионерски клуба и на Младежкия дом в Горна Оряховица. Ще бъде изградено кръгово кръстовище до сградата на съда, ще бъдат монтирани също камери за видеонаблюдение в населените места в общината.

Проектобюджетът е внесен за разглеждане в Общинския съвет и предстои да бъде гласуван на предстоящото му заседание.

Весела БАЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *