139 четения

Момчил Андреев, главен изпълнителен директор на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“: „Над 50 млн. инвестиции предвиждаме тази година за обновяване на мрежата“

– Г-н Андреев, „ЕНЕРГО-ПРО” отвори нов център за обслужване на клиенти във Велико Търново. Какво наложи това преместване?

 

– Новият център за обслужване на клиенти е в собствена сграда, със значително по-голяма площ от стария и по-ефективна организация на работата. Обособени са 6 многофункционални гишета, на всяко от които клиените могат да заявят услугите на компаниите от групата „ЕНЕРГО-ПРО” Варна и да извършат плащания.

 

От 30 януари нашето електроразпределително дружество „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ има ново име – „Електроразпределение Север“. Преименувахме компанията и сменихме логото й, за да изпълним изискванията на европейското право разпределителните дружества да се отличават по наименование и фирмен символ от дружествата доставчици в същата група.

 

– Какви са инвестиционните планове на компанията за Великотърновска област през тази година?

 

– През 2018 година ще вложим 50 милиона лева в обновяване на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, в изграждане на нови съоръжения и текущи ремонти. От тях над 6 милиона лева ще бъдат инвестирани на територията на област Велико Търново.

За последните 5 години „Електроразпределение Север“ е вложило над 29 милиона лева в електроразпределителната мрежа в областта.

Само през 2017 г. компанията направи инвестиции за 6,4 милиона лева за обновяване на електропроводи средно напрежение, реконструкция на участъци от мрежата ниско напрежение, присъединяване на нови обекти, подмяна на електромерни табла и електромери.

 

– Все по-често се говори за кражбите на ток като проблем, който стои пред електроенергийните компании. Има ли решение този проблем и какво предприема компанията в тази насока?

 

– В рамките на законовите ни правомощия извършваме ежедневни проверки, съставяме протоколи за откритите нарушения, издаваме фактури за незаконно ползваната електроенергия. За петгодишния период, от 2013 до 2017 г., сме открили 15 253 нарушения на територията на Североизточна България, в 1397 случая нарушителите имат по две и повече посегателства.

ПРЕЗ СЪЩИЯ ПЕРИОД В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СМЕ ОТКРИЛИ 2028 СЛУЧАЯ НА НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТ КОИТО 186 НАРУШИТЕЛИ СА С ПО ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ НАРУШЕНИЯ.

 

– Увеличават ли се, или намаляват кражбите на ток на територията, която „ЕНЕРГО-ПРО”обслужва?

 

– Броят на кражбите не намалява чувствително, въпреки че се увеличи разкриваемостта им. Само за последната година броят на констативните протоколи е нараснал с над 50%. През 2017 г. сме открили 3493 нарушения.

 

– Алармирате ли институциите за тези деяния и как реагират те на вашите сигнали?

 

– Задължително информираме компетентните държавни органи, които определят кой случай има характера на престъпление по наказателния кодекс, а съдът определя дали деянието подлежи на наказание.

През периода 2015 – 2017 г. „Електроразпределение Север” е съставило над 8000 констативни протокола за извършени нарушения. По наша информация 510 души са осъдени за кражба на ток. 13 от тях са с ефективни присъди, 137 са с условни, а останалите са наказани с пробация.

 

– Предвиждате ли да разширите електронните услуги, които „ЕНЕРГО-ПРО” предлага?

 

– Клиентите на компанията могат да заявят електронна фактура, получаване на безплатно известие за просрочено плащане чрез SMS или имейл. На интернет страницата на „ЕНЕРГО-ПРО” функционира информационен портал, на който битовите потребители могат да проследят сметките си за електроенергия за период от 3 години назад, да се запознаят с промените, които са настъпили в цените на електрическата енергия. В началото на 2016 г. въведохме първата в България онлайн платформа за сключване на договори за закупуване на електрическа енергия на свободен пазар kupitok.bg. Не спираме да работим за въвеждането на електронни услуги за клиентите.

С. МАРИНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *