Здравните осигуровки за безработни се повишиха с 2 лв.

От 18,40 на 20,40 лв. скочиха задължителните здравни осигуровки на безработните лица. Причина за повишената такса е увеличението на минималната работна заплата на 510 лв. от 1 януари 2018 година. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тоест здравните осигуровки за януари трябва да се платят най-късно до 26 февруари.

Самоосигуряващите се лица подават в НАП декларация образец 7, а санкцията при пропуск е от 500 до 1000 лева. Здравноосигурителните права прекъсват при три неплатени месечни вноски.

Всички могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, на електронния сайт на НАП – www.nap.bg. Услугата изисква единствено въвеждане на ЕГН, след което системата дава необходимите данни за всички месеци и години, за които не липса плащане на задължителните здравноосигурителни вноски.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.