Агенцията по заетостта провежда проучване сред бизнеса за потребностите от кадри

Агенцията по заетостта започна проучване сред българските работодатели на потребността от кадри. За тази цел на електронната страница на Агенцията,представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.

В разработената от Агенцията по заетостта анкета въпросите са свързани с търсеното професионално направление или област на висшето и средното образование, с конкретни професии от утвърдения от МОН Списък на професиите за професионално образование и обучение, както и с търсенето на кадри без специална квалификация.

Работодателите ще имат възможността да отбелязват и т. нар. „меки умения”, които е необходимо да притежава техният персонал, както и очакванията си за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план – след 3 до 5 години.

Резултатите от проучването ще бъдат база за определяне на план-приема за учебната 2019/20120 г.

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината – през февруари и през август. Въз основа на събраната емпирична информация ще се определят по-нататъшните приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Анализът на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсената и предлагана работна сила.

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2, от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации.

Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”, а на следващ етап – и на електронните страници на областните администрации в страната.

Линк към анкетния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

Информация: Агенция по заетостта

Един коментар за “Агенцията по заетостта провежда проучване сред бизнеса за потребностите от кадри

  • 13.02.2018 в 13:00
    Permalink

    Хора в трудоспособна възраст не останаха вече, те анкети правят за потребностите на бизнеса. Когато бизнеса се научи да плаща адекватни залати и да цени хората си, тогава ще има насреща си адекватно отношение , както и достатъчно оставащи кадри за да няма дефицит…. Останалото е брутална емиграция и убиване на номер от държавните органи….

    Отговор

Вашият отговор на Vice Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *