Агенцията по заетостта провежда проучване сред бизнеса за потребностите от кадри | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново

Агенцията по заетостта провежда проучване сред бизнеса за потребностите от кадри

Публикувана на: 13.02.2018г. 1013 прегледа

Агенцията по заетостта започна проучване сред българските работодатели на потребността от кадри. За тази цел на електронната страница на Агенцията,представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.

В разработената от Агенцията по заетостта анкета въпросите са свързани с търсеното професионално направление или област на висшето и средното образование, с конкретни професии от утвърдения от МОН Списък на професиите за професионално образование и обучение, както и с търсенето на кадри без специална квалификация.

Работодателите ще имат възможността да отбелязват и т. нар. „меки умения”, които е необходимо да притежава техният персонал, както и очакванията си за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план – след 3 до 5 години.

Резултатите от проучването ще бъдат база за определяне на план-приема за учебната 2019/20120 г.

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината – през февруари и през август. Въз основа на събраната емпирична информация ще се определят по-нататъшните приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Анализът на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсената и предлагана работна сила.

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2, от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации.

Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”, а на следващ етап – и на електронните страници на областните администрации в страната.

Линк към анкетния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

Информация: Агенция по заетостта

loading...

Коментари за "Агенцията по заетостта провежда проучване сред бизнеса за потребностите от кадри"

  • 13.02.2018 в 13:00

    Хора в трудоспособна възраст не останаха вече, те анкети правят за потребностите на бизнеса. Когато бизнеса се научи да плаща адекватни залати и да цени хората си, тогава ще има насреща си адекватно отношение , както и достатъчно оставащи кадри за да няма дефицит…. Останалото е брутална емиграция и убиване на номер от държавните органи….

    Отговор

Вашият отговор на Vice Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!