Съобщение до собствениците на домашни любимци /кучета/ в Община Трявна

Уважаеми собственици  на домашни любимци /кучета/,

Уведомяваме Ви , че крайния  срок, в който може да платите годишната такса за куче е 31 март. Таксата за притежаване на домашно куче е 5.00 лв. за гр.Трявна и 2.00 лв. за останалите населени места съгласно ЗМДТ.

Освободени от такса са:

  • кастрираните кучета;
  • кучета на инвалиди;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Напомняме Ви, че административната регистрация на всяко куче – домашен любимец в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

Регистрацията се извършва в Общинска администрация – Трявна.

Съгласно разпоредбите на ЗВмД всеки собственик на куче е длъжен при извеждане на животното да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представя на общинските и ветеринарномедицински органи.

Във връзка със зачестилите инциденти в резултат на проявена агресия от кучета – домашни любимци  собствениците са длъжни да  извежда кучето с повод, а агресивните – и с намордник, както и да не разхождат домашния си любимец на детски площадки и на местата, обозначени от общината със забранителни знаци.

При констатирани нарушения собствениците носят административнонаказателна отговорност съгласно ЗВмД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.