Приеха бюджет от близо 10 млн. лв., инвестиционната програма е за 1 115 116 лв.

 

9 860 000 лв. е бюджетната рамка за 2018 г. на Полски Тръмбеш, която бе приета на сесия в общината след обществено обсъждане. 5 373 368 лв. са парите за държавни дейности и 4 486 632 лв. за местни дейности. Приходната част на бюджета е планирана реалистично. Очакванията са да постъпят повече средства от таксата за битови отпадъци и приходите от отдаване под наем на земеделска земя.

Основен приоритет за общината през новата година ще бъде запазването на финансовата стабилност. Сред основните пера е и успешно начало на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на европейски средства в новия програмен период 2014 – 2020 г. През 2018 г. предстои изпълнението на договор по проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“ с обща стойност на проекта 3 853 701 евро (7 536 108 лв.), като средствата, предвидени за общината, са 1 112 701 евро (2 176 254 лв.). Собственото участие е в размер на 22 254,03 евро (43 525 лв.).

Подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, е другата амбиция на общината. Важен инфраструктурен проект за общината, който ще бъде завършен през 2018 г., е „Изграждане на помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода“ в Полски Тръмбеш на стойност 270 740 лв.

Подпомагането на социалните дейности, образованието и здравеопазването е с относителен дял от 48% от общия бюджет и е в размер на 4 774 000 лв.

За запазването на културните ценности и развитието на спорта са планирани средства в размер на 665 000 лв. Субсидиите от общинския бюджет са за 14 читалища в размер на 201 000 лв. и за спортните клубове в размер на 50 000 лв. Другата задача за тази година е подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА Е В РАЗМЕР НА 1 115 116 ЛЕВА. От тях за ремонт на улици са заложени над 100 000 лева. За преустройството на бивш магазин на РПК в спортна зала за тенис на маса са заложени 204 850 лева. Над 11 000 лв. са предвидените средства за реконструкция на съществуващ водопровод за минерална вода от находището в Полски Тръмбеш до плувния комплекс. С 61 444 лв.ще се ремонтира покривът на общинската автогара в града. За нова техника в двата центъра за обществена подкрепа и социална рехабилитация и интеграция са предвидени 22 000 лв., за ремонт на детски площадки и пешеходна зона към жп прелеза в Полски Тръмбеш се бъдат изхарчени 11 450 лв.

Сериозно перо от над 460 000 лв. е предвидено за развитие на почивното дело, културата и религиозните дейности. Присъединяването на летните къпални към новия проект за минерална вода ще струва 54 880 лв. За детския басейн ,който трябва да отвори врати това лято, са предвидени 162 000 лв., а за помпената станция с черпателен резервоар за минералната вода – 244 000 лв. За закупуване на сграда и нов автомобил общината е предвидила 70 000 лв.

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА са заложени над 100 000 лв., а за план на регулация на Раданово и Куцина по около 9000 лв.

Н. ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *