Новини

Нов общински колективен трудов договор в Детско и училищно здравеопазване в Дряново

В началото на тази седмица, между кмета на община Дряново инж. Мирослав Семов и председателя на синдикалната организация на ФСЗ към КНСБ Иван Пенчев, бе сключен новият колективен трудов договор в Детско и училищно здравеопазване гр. Дряново за 2018 – 2019 г.

Детско и училищно здравеопазване – Дряново обединява медицинските специалисти и помощен персонал от детска ясла и здравните кабинети в учебните заведения на територията на община Дряново. С експертната помощ на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово, те постигнаха редица договорености, които надграждат  браншовия колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”.

Основният платен годишен отпуск за всички служители – страна по договора, независимо от трудовия стаж, е в размер на 22 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50 % имат право на основен платен годишен отпуск от 28 работни дни. За работа при специфични условия на труд, допълнителният отпуск за медицинския персонал е 12 дни, а за помощния – 8 дни. Освен това, всеки синдикален член получава допълнителни 2 работни дни платен годишен отпуск.

Постигна се по-висок от договорения в браншовия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване” размер на основните месечни стартови заплати за помощния персонал в Детска ясла. Служителите и през тази година получават право на СБКО, в размер на 3 на сто от брутната работна заплата и работно облекло, в размер на не по-малко от 100 лева за работещите в детска ясла и не по-малко от 200 лв. за медицинските специалисти в кабинетите в учебните заведения. Реализираните икономии от фонд “Работна заплата” в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, ще се предоставят като Допълнително материално стимулиране /ДМС/ през годината.

Договореностите между ръководството на община Дряново и КНСБ се реализират ежегодно в добър социален диалог. Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване влиза в сила от 23 февруари и е със срок не повече от една година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *