86 четения

205 уникални документа за Освободителната война пази военният архив във В. Търново

Документите за военната ни история от Освободителната война 1877 – 1878 г. до най-ново време, които се съхраняват в дирекция „Държавен военноисторически архив“ – гр. Велико Търново (ДВИА), неслучайно и напълно заслужено са наричани „съкровищата на нашата бойна слава“.

От всички архивни комплекси, приети за постоянно съхранение, със специален статут се ползват определените за особено ценни и уникални документи – тези с непреходно културно-историческо значение и научна стойност за обществото и държавата и такива, които нямат подобни на себе си по съдържащата се информация и са невъзстановими при загуба от гледна точка на тяхното значение и автентичност.

Особен интерес сред тях представляват архивните документи на Българското опълчение от Освободителната война 1877 – 1878 г. Първо – защото това са най-ранните съхранявани в дирекцията документи, и второ – защото са най-неоспоримото доказателство за българското участие и принос в тази война за нашето освобождение. Подборът бе значително затруднен и дилемата бе как от всички ценни, отговарящи на методическите изисквания и критерии, да се подберат най-ценните. В крайна сметка изборът се ограничи до 205 документа, двеста и три от които специализираната комисия определи, а през 2013 г. председателят на Държавна дирекция „Архиви“ (ДАА) утвърди като особено ценни. Тези документи от фондовете на щабовете на руската действаща армия и на Българското опълчение станаха първите, съхранявани в ДВИА, които са част от националното богатство. Двеста и един от тях са оригинали, един е заверен препис и един – подписано и подпечатано копие.

По видове и съдържание документите могат да се класифицират в три основни групи. В първата са организационно-разпоредителни документи по изграждането на Българското опълчение и неговата дейност. Сред тях прикази от 18 април до 31 декември 1877 г. по Българското опълчение за окомплектуването, движението на личния състав, домакинската, материалната и медицинската част и бойната дейност, за формирането на втората серия дружини от опълчението; временен щат и т.н.

Не по-малко интересни са и архивните материали в останалите две групи- справочно-информационните документи по организирането на доброволците, писма и списъци от българските благотворителни общества в Браила, Галац, Слатина (Румъния), Кълъраш, и документи от личен произход, сред които е и снимката на Стилиана Параскевова – ушила през април 1877 г. първото трицветно знаме, връчено на Българското опълчение.

Чрез докосването до тези автентични документи човек може да почувства полъха на онези съдбовни дни на нашето освобождение, пропити от патриотизъм и доброволна жертвоготовност. И гордост, че редом с русите българските доброволци дават своя принос за жадуваната свобода на Майка България.

Георги ЛУКОВ

ДВИА – В. Търново

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *