Глоби грозят нарушителите, изхвърлящи стъкла и строителни отпадъци на нерегламентирани места в Горна Оряховица

През последните седмици зачестиха случаите на струпване на начупени стъкла от прозорци до контейнерите за битови отпадъци и до тези за разделно събиране. Зелените контейнери са предназначени само за изхвърляне на отпадъци от опаковки, уточняват екоинспекторите от Община Горна Оряховица Плоското стъкло при смяна на дограма е строителен отпадък и трябва да бъде изхвърлено на съответната площадка, която се намира в района на бившия Домостроителен комбинат.

В началото на активния пролетен сезон, екоинспекторите напомнят също, че е забранено изхвърлянето на отпадъци от строително ремонтни дейности в контейнерите за битови отпадъци и около тях. Глобата за това е от 300 до 1 000 лв. за физически и от 1 400 лв. до 4 000 лв. за юридически лица.

Строителните отпадъци могат да се предават на площадката на „Кънстракшън уест“ ЕООД, която се намира до бившия Домостроителен комбинат в Горна Оряховица. Гражданите могат да направят заявка за контейнер за строителни отпадъци на телефона на фирмата: 0988 801 321. Контейнерът се предоставя срещу заплащане.

 

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица:

1. Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИЕЕО/, както и излезли от употреба гуми /ИУГ/ могат да се предават на площадката на „ТРАНСИНС”, която се намира в кв. „Калтинец“ в Горна Оряховица.

2. Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ могат да се предават на площадката на „Максима 2008” ЕООД, която се намира в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото.

3. Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др. могат да се предават на площадката на „Крис – Р” ЕООД, която се намира в Горна Оряховица, ул.”Антон Страшимиров” №61 и на площадката на „Максима 2008” ЕООД, която се намира в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото.

4. Строителни отпадъци могат да се предават на площадката на „Кънстракшън Уест” ООД, която се намира в района на бившия Домостроителен комбинат в Горна Оряховица. (пътят до площадката за строителни отпадъци е обозначен с табели) Заявки за контейнери за строителни отпадъци могат да се подават на телефон 0988 801 321.

5. Юридически лица, които генерират производствени неопасни отпадъци могат да ги депонират на Регионална система за управление на отпадъците, която се намира в с. Шереметя, община Велико Търново, след сключване на договор с община Горна Оряховица и заплащане на определената такса от Общинския съвет.

One thought on “Глоби грозят нарушителите, изхвърлящи стъкла и строителни отпадъци на нерегламентирани места в Горна Оряховица

  • 25.03.2018 в 4:50
    Permalink

    Тази информация трябва да бъде залепена на контейнерите за отпадъци за всяко населено място.Веднага възниква въпросът: сумата плащана от гражданите за сметосъбиране да не би да се употребява за развлечения от сметосъбиращата фирма.В по развитите държави специфичните отпадъци се събират в определени дни от седмицата или месеца от местата за отпадъци до жилищата.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *