ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“ BG05FMOP001-03.002

Проект “Осигуряване на топъл обяд в община Полски Тръмбеш”

 

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

 

Проектът «Осигуряване на топъл обяд в община Полски Тръмбеш», финансиран по Договор N BG05FMOP001-3.002-002-0113-C01 между Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община Полски Тръмбеш, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – операция „Топъл обяд„ – се реализира и осигурява топъл обяд за 30 потребители от 1 октомври 2016 г. Договорът за реализиране на дейностите е удължен с подписано споразумение до 31.12.2019 г. През целия период на изпълнение се приемат заявления на желаещи да получават топъл обяд и при освобождаване на място ще бъдат включвани в проекта. Към 1.03.2018 г. броят на приетите заявления общо са 76, а броят на чакащите получаване на услугата е общо 10 лица.

Проектът обхваща лица от всички населени места на територията на Община Полски Тръмбеш. Те са от определената по проекта целева група: самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност. Съгласно Наредба N РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, поименното определяне на конкретните представители на целевата група се извършва от дирекция „Социално подпомагане” въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица. Приготвянето и доставката на храната се извършва чрез Домашен социален патронаж – гр. Полски Тръмбеш. Менюто се изготвя съгласно изискването за балансирано и рационално хранене и включва: супа, основно ястие, хляб и десерт. По проекта се реализират и съпътстващи мерки, които са една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна, целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие при задоволяване на различни потребности на потребители на „Топъл обяд”. Реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която Община Полски Тръмбеш развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация, и Стратегията за развитие на социалните услуги в общината.

9.03.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *