ОБЯВА | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново

ОБЯВА

Публикувана на: 25.04.2018г. 717 прегледа

Община Полски Тръмбеш обявява на заинтересованите лица, чe на 17.05.2018 г. в заседателна зала N 403 в сградата на Община Полски Тръмбеш ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд, разпределени по землища, както следва:

Населено място

дка

годишна цена за един дка в лева

наем за 2 стопански години /2018/2019 и 2019/2020/ – начална тръжна цена в лева

дата и час на търга

депозит за участие в търга

Масларево

149,400

70,00

20916,00

17.05.2018 г. от 09:00 часа

7000,00

Вързулица

199,382

70,00

27913,48

17.05.2018 г. от 09:30 часа

9000,00

Каранци

237,328

70,00

33225,92

17.05.2018 г. от 10:00 часа

11000,00

Петко Каравелово

269,780

70,00

37769,20

17.05.2018 г. от 10:30 часа

12000,00

Страхилово

147,928

70,00

20709,92

17.05.2018 г. от 11:00 часа

7000,00

Климентово

223,152

70,00

31241,28

17.05.2018 г. от 11:30 часа

10000,00

Иванча

224,020

70,00

31362,80

17.05.2018 г. от 13:30 часа

10000,00

Полски Сеновец

377,498

70,00

52849,72

17.05.2018 г. от 14:00 часа

17000,00

Павел

145,877

70,00

20422,78

17.05.2018 г. от 14:30 часа

6000,00

Куцина

208,764

70,00

29226,96

17.05.2018 г. от 15:00 часа

10000,00

Обединение

786,784

70,00

110149,76

17.05.2018 г. от 15:30 часа

35000,00

Раданово

34,586

70,00

4842,04

17.05.2018 г. от 16:00 часа

1500,00

Полски Тръмбеш

207,552

70,00

29057,28

17.05.2018 г. от 16:30 часа

9000,00

Срок за наемното правоотношение: 2 (две) стопански години – 2018/2019 и 2019/2020.

Предназначение на обектите: за земеделско ползване.

Предложената в тръжната процедура наемна цена за двете стопански години: 2018/2019 и 2019/2020, се заплаща от спечелилия участник преди подписване на договора за наем.

Цена на тръжната документация – 36,00 (тридесет и шест) лева, с включен ДДС. Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване могат да закупят тръжна документация в сградата на Община Полски Тръмбеш – Информационен център за обслужване на граждани, всеки работен ден от датата на обявата до 14:30 часа в деня, предхождащ датата на търга или евентуалния повторен търг.

Писмените предложения се подават и приемат в деловодството (стая 402) в сградата на Община Полски Тръмбеш до 16:30 часа в деня, предхождащ датата на търга или евентуалния повторен търг.

При липса на подадени наддавателни предложения за участие в публичен търг с тайно наддаване ще се проведе повторен на четиринадесетият ден след първоначалния при същите тръжни условия, посочени в заповедта.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *