32 четения

Пожароопасният сезон в общината започна, звънете на тел. 112

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ,

Със заповед на областния управител на област Велико Търново периодът от 1 март до 30 ноември 2018 г. е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Велико Търново.

С цел недопускане на запалвания и пожари в горските и земеделски територии е необходимо да се проявява бдителност и готовност, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия, които причиняват значителни поражения както на горите, така и на селскостопанската продукция, имотите на гражданите и чистотата на въздуха. Последиците от пожарите остават за дълго. Статистиката показва, че основна причина за възникването на пожарите в 99% от случаите е човешка дейност, като:

 • изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове;

 • небрежно боравене с огън от страна на пастири, туристи, селскостопански работници;

 • техническа неизправност на машините и превозни средства;

 • детска игра с огън;

 • самозапалване на вещества и материали;

 • късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горските и земеделски масиви;

 • неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви;

 • умишлени палежи.

Само в 1% от случаите горските пожари се причиняват от природни явления (мълнии).

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

 • Изгарянето на растителни или други отпадъци крие сериозна пожарна опасност и нерядко води до сериозни огнени бедствия. Като нерядко пострадалите са и самите лица, причинили пожара поради бързото му неконтролируемо разрастване на големи площи.

 • НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара.

 • В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене – съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.

 • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

Никога не оставайте накладения огън без наблюдение! В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене – съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.

 • Забранява се паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

 • Забранява се паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, което е в нарушение на чл. 137 ал. 3 от Закона за горите, и административните санкции за нарушителите са в размер от 200 до 1000 лв. По време на пожароопасния сезон се забранява изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на определените за целта места.

 • Абсолютно забранено е паленето на стърнища, както и паленето на огън на открито във ветровито време.

 • Забранено е тютюнопушенето в района на горските и земеделските масиви. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР В ДОМА, В ДВОРА, В ПОЛЕТО ИЛИ В ГОРАТА ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СЪОБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН 112

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *