5 четения

Община Елена спечели проект за социално предприятие

Над 500 потребители ще могат да разчитат на помощ

Община Eлена е с одобрен проект за създаване на социално предприятие по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Основната му дейност е насочена за предоставяне на услуги за над 500 потребители, повечето от специфични уязвими групи – възрастни и самотно живеещи хора, лица с увреждания – сред тях деца и техните семейства, и други групи в риск от социална изолация.

Новото социално предприятие се създава на база на Домашния социален патронаж в Елена. Капацитетът на патронираните потребители от 120 души в момента ще бъде увеличен с още 100, най-вече в отдалечените населени места в общината. Предвижда се в предприятието да се приготвя храна за около 200 пътуващи ученици от три училища. Допълнително ще бъдат предоставяни нови социални услуги – здравен асистент, личен асистент, социален асистент за около 50 потребители, както и кетъринг услуги на физически и юридически лица.

Освен щатния персонал на патронажа от 13 души чрез проекта ще бъдат назначени още 33 специалисти допълнителен персонал, който да поеме увеличения капацитет на потребителите и новите услуги. Това пък налага разширяване на помещенията за приготвяне на храна. В тях ще бъде монтирано допълнително ново оборудване, като се разшири кухненският блок.

Социалното предприятие ще бъде специализирано звено към Община Елена, срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, а безвъзмездната финансова помощ е 391 058 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *