Ден: 09.05.2018

Забава и знание

Жените се чувстват неуверени във външния си вид след гледане на снимки в социалните мрежи

Жените започват да чувстват неувереност във външния си вид само след час разглеждане на чужди снимки в социалните мрежи, пише

Вижте повече
Новини

През месец април 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” в дирекция „Обществено здраве” са извършени 1444 проверки в обекти с обществено предназначение, 73 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 48 предписания и 1 заповед, и е съставен 1 акт за административно нарушение

Информация за дейността по държавния здравен контрол През месец април 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” в дирекция „Обществено

Вижте повече