Новини

Предстои официално откриване на обновения парк „Детски кът“ в Горна Оряховица

Предстои официална церемония по откриване на завършения обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”, реализиран в рамките на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“

Община Горна Оряховица организира официална церемония по откриването на завършения обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”, реализиран по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор №BG16RFOP001-1.027-0003-C01. Церемонията ще се проведе на 28.05.2018 г. от 16.00 часа на мястото на обекта.

Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор №BG16RFOP001-1.027-0003-C01 е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 24.10.2016 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *