16 четения

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБИЩНА СВИЩОВ

Подробна информация очаквайте в раздел „Прием в първи клас“, намиращ са на сайта на община Свищов и в сайта: https://obrazovanie-sv.bg/

Новата система от правила за електронен прием в първи клас в училищата на територията на гр. Свищов е утвърдена от Кмета на Община Свищов със Заповед № 285 РД-01-03/20. Промените влизат в сила за учебната 2018/2019 година и са със задължителен характер за всички общински училища.
Системата класира децата по водещия критерий – близост до училището по постоянен или настоящ адрес, разпределени в четири групи. В първа група попадат децата, чиито семейства повече от три години са на един и същи адрес в прилежащия район на училището. Във втората група влизат малчуганите, които живеят в района повече от година, но по-малко от три години, а в третата група са семействата с променен адрес през последната една година. В четвърта група са децата, които живеят извън района на училището.
Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в дадено училище, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии:  дете с трайни увреждания над 50 %; дете на двама починали родители;  други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в училището и поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища. Ако след прилагане на допълнителните критерии броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата за прием в съответното училище, децата се класират на случаен принцип.
Приемът стартира на 23 май 2018 година. Подаването на заявление и класирането се извършва изцяло в електронната платформа, като заявителят има право да посочи до 4  училища, подредени по ред на желанието. За улеснение на родителите, които имат затруднен достъп до интернет, Община Свищов  осигурява длъжностни лица, които да сътрудничат при необходимост. Съдействие гражданите могат да получат в отдел „Образование“, намиращ се на ул. „Димитър Анев“ № 2А, стая №10.
Електронната платформа за прием в първи клас ще бъде активна през месец май на адрес: https://obrazovanie-sv.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *