39 четения

Представители на община Свищов участваха в международен форум насочен към специалността „Социални дейности“

Форумът се проведе на 30 май в град Русе

Заместник-кметът на община Свищов Анелия Димитрова и представители на социалните услуги от града участваха във форум, насочен към популяризиране на добри образователни и професионални практики, както и обсъждане на въпроси, относно регламентация на специалността “Социални дейности“ в град Русе. Представителите на Общината бяха там по покана на Русенски университет „Ангел Кънчев“, община Русе, Фондация „Приятелска подкрепа“ и НАСО.

По време на събитието, директорът на Дневен Център за деца с увреждания в гр. Свищов Теменужка Тодорова запозна аудиторията с опита и практиката на Центъра, като иновативна и качествена услуга, в подкрепа развитието и приобщаването на деца с различни състояния.

Форумът се организира по инициатива на доц. д-р Сашо Нунев от Катедра „Социални дейности“ на Русенски университет и в него участваха представители на общини, неправителствени организации, социални услуги, както и на университети от България, Румъния и Беларус. Целта е форумът да прерасне в национален и ежегоден, като есенцията от решенията да се представят пред МТСП и МОН, за да се предприемат мерки за промени в законодателството, свързани с регламентацията на социалните дейности, условията за развитието на образованието и статута на професията социална работа.

От голямо значение е професионализацията и регламентацията на социалната работа и постоянната системна квалификация на вече работещите, което да се стандартизира и регламентира.

Всички участници се обединиха около обща позиция за партньорство между академичната и професионалната общности на социалните работници и активното взаимодействие между образование и практика с фокус върху повишаване на качеството им. Инициирането на промени ще допринесе за справяне с предизвикателствата в съвременните социални, политически, икономически и демографски условия.

На основата на направените предложения в два дискусионни панела ще се изготви меморандум за осигуряване на условия за развитие на образованието по социални дейности и на професията социална работа, който ще бъде изпратен до Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *