СУ ” ВЛАДИМИР КОМАРОВ” ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВИЯ:

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За контакти:
Директор: 062 67 49 74
Канцелария: 062 64 49 36
e-mail: [email protected]
www.su-komarov.com

Професионална подготовка, с която се придобиват знания и умения за:

* работа с техническа и справочна литература;
* практически изследвания;
* използване на технически средства и системи за автоматизирано управление.

 

Начин на кандидатстване /балообразуване/:

 

>Тест от НВО по Български език и литература/утроен резултат/;
>Тест от НВО по Математика/резултат/;
>Оценка от свидетелство за основно образование по Технологии;
>Оценка от свидетелство за основно образование по Информационни технологии;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.