Община Стражица осигури заетост на 37 безработни лица

Община Стражица осигури заетост на 37 безработни лица по Проект BG05М9ОP001-1.028-0001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Заетостта стартира на 27.06.2018г. и ще бъде с продължителност една година при осем часов работен ден.

Наети са лица от града и селата на общината.

Работниците ще изпълняват дейности по благоустройство на населените места – поддръжка на улици, озеленяване, поддръжка на паркове и гробищни паркове, почистване на канали и нерегламентирани сметища, поддръжка на обществени сгради и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *