В град Стражица се проведоха конференция, дебати и кръгли маси по проект „Европа в капана на имигрантската криза”

В периода 19 – 22 юни 2018г. в град Стражица се проведоха конференция, дебати и кръгли маси по проект № 594890-CITIZ-1-2017-2-BG-CITIZ-TT „Европа в капана на имигрантската криза”, програма Европа за гражданите, финансиран от ЕС. Бенефициентът по проекта Община Стражица, посрещна представители на партньора Община Штип от Република Македония.

Основната цел на проекта бе насърчаването на задълбочен дебат относно бежанската криза, последиците, предизвикателствата и социалните проблеми свързани с нея.

Чрез проекта се насърчи активното участие на гражданското общество, неправителствения сектор, работодателите и уязвимите групи в дебатите по темата.

Споделени бяха добри практики, обменен бе опит и се проведе задълбочена дискусия по въпросите на интеграцията и културната идентичност.

Като резултат бяха насърчени и процесите на побратимяване на градовете за социална и междукултурна комуникация, сближаване и опознаване между местната власт, гражданите и организациите взели участие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.