Микро-, малки и средни предприятия могат да стартират бизнеса си с европейски средства | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново

Микро-, малки и средни предприятия могат да стартират бизнеса си с европейски средства

Публикувана на: 12.07.2018г. 720 прегледа

От 1 до 11 юли в страната се проведе информационна кампания по дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за реализиране на предприемачески идеи – продукти, стоки и услуги. По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Също и независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия. Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Фокусът на процедурата е насочен към насърчаване на предприемачеството, като се дава приоритет на проекти на жени предприемачи, на лица до 29 г. и лица над 50 г., проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на икономически по-слабо развитите области. Приоритетни ще са и проекти, които се изпълняват в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лева, разпределен в три основни направления – за сектори от национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП) – 30 252 495 лева, за сектори, свързани с информационните и комуникационни технологии (ИКТ) – 6 722 776 лева и за сектори, свързани с европейски и регионални предизвикателства – 30 252 495 лева.

Минималният размер на финансовата помощ, за която може да се кандидатства е 50 000 лева, а максималният – 200 000 лева. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80% от общите допустими разходи.

Два са крайните срока за подаване на проектни предложения по процедурата – първият е до 16:30 часа на 5.09.2018 г., а вторият – до16:30 часа на 7.11.2018 г., като всеки краен срок за кандидатстване е за кандидати с определени в условията кодове на основна икономическа дейност. Първият краен срок се отнася само за секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия. Вторият краен срок отнася за секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. Продължителността за изпълнение на одобрените проекти е 18 месеца.

Подаването на проектните предложения се извършва по електронен път чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез модула „Е-кандидатстване“ на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Пълна информация и всички необходими документи за процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ могат да се видят в раздел „Отворени процедури“ на системата ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b0f9ff57-7e94-42b5-be41-4bf529b3b3d5.

loading...

Коментари за "Микро-, малки и средни предприятия могат да стартират бизнеса си с европейски средства"

  • 12.07.2018 в 14:31

    ще има лапаница пак

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!