Приложение Полски Тръмбеш

СУ „Цанко Церковски” с най-много групи за преодоляване на обучителни затруднения по „Твоят час”

На проведената кръгла маса за обмяна на добри практики в работата на групите за преодоляване на обучителни затруднения по проект „Твоят час”, проведена в Регионалното управление на образованието, СУ „Цанко Церковски” бе отличено с грамота за най-много сформирани групи по проекта – 19. Обучението в групите е предназначено за ученици, които имат образователни пропуски, които са отсъствали продължително от учебни занятия или на които българският език не е майчин. Работата по проекта подпомага повишаването на резултатите на учениците по учебните предмети и създава интерес у децата към изучавания материал.

В начален етап на обучение са сформирани 8 групи, предимно по български език и математика, което подпомага процеса на ограмотяване на децата в ІІV клас.

В прогимназиален етап групите са 4. В пети клас работата по проекта помага на децата да преодолеят по-лесно прехода от начален към прогимназиален етап. Групите, сформирани в VІІ клас,  подпомагат подготовката на учениците за националното външно оценяване.

В гимназиален етап – VІІІХІІ клас, функционират 7 групи, предимно по предмети, на които се явяват учениците на държавни зрелостни изпити – български език и литература, география и икономика, биология и здравно образование. Резултатите от работата на тези групи се измерват с постигнатите добри резултати на ДЗИ през тази учебна година.

Работата в групите за преодоляване на обучителни затруднения по проекта „Твоят час” дава възможност за индивидуални занимания с учениците според техните възможности и умения. В рамките на малка група – до 10 ученици, те по-свободно изказват мнението си и развиват своите умения и способности. Според мнението на екипа, работещ по проекта „Твоят час”, дейностите са полезни за индивидуалното развитие на всяко дете и за пълноценното усвояване на учебния материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *