91 четения

Започна кандидатстването за еднократна помощ за първолаци

В ход е приемът на заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници в областта. На нея имат право родителите на деца, записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Освен това средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на документите трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Размерът на помощта е 250 лв.

„Средствата се отпускат, за да покрият част от разходите за подготовка на учениците в първи клас. Доходният критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, за такива с един жив родител или настанени в приемни семейства или семейство на близки или роднини“, обясни юрисконсултът Ивайло Деев.

Заявлението се подава на място в дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на родителя след записване на детето в първи клас, като към него се прилагат и документи, удостоверяващи брутните месечни доходи за семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е подадена декларацията.

Крайният срок за приемане на документите е 15 октомври.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *