СТРАЖИЦА. Проекти за близо 15, 5 млн. лв. реализира общината

ПРОЕКТИ ЗА БЛИЗО 15,5 МЛН. ЛВ. РЕАЛИЗИРА В МОМЕНТА ЕКИПЪТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РУМЕН ПАВЛОВ. Най-сериозният от тях е за реконструкция и рехабилитация на общински пътища и е на стойност 6 802 953 лв. Договорът за изпълнението на този проект е вече подписан. Така е и с другия голям проект, който е на стойност 6 540 000 лв. и е за реконструкцията на участъци от водопроводната мрежа на четири села – Камен, Сушица, Асеново и Царски извор.

За повече от 1,3 млн. лв. е проектът „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в Стражица“. Предвидени са техническа и биологична рекултивация на депото, преди то да бъде закрито. Целта е нарушеният терен да бъде възстановен и да бъде оформен подходящ ландшафт.

Одобрен е и проектът за авариен ремонт на язовир „Ташлъдере“ в землището на с. Камен. Общината е кандидатствала за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Сумата, която администрацията е спечелила, е малко над 581 000 лв. С тези пари ще бъде извършено надзиждане на короната на язовира, реконструкция на преливното съоръжение и на основния изпускател. Всички ремонтни дейности ще приведат язовира в изправно експлоатационно състояние и ще дадат сигурност за предотвратяване на наводнения при обилни валежи.

220 000 лв. е получила общината от сдружение МИГ „Лясковец – Стражица“, за да реализира проекта си „Социални иновации за достоен живот“. Инициативата предвижда предоставяне на почасови услуги на хора с увреждания и възрастни хора над 65 г., които не могат сами да се справят с ежедневните си нужди. Около 70 потребители ще могат да се възползват от помощта на почасовите услуги в продължение на една година.

Община Стражица осигурява и заетост на 37 безработни лица по проект „Работа“, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси. Заетостта стартира в края на юни тази година и ще продължи една година. Работниците ще поддържат улици и паркове, ще се грижат за озеленяването, включително и за гробищните паркове, ще почистват нерегламентирани сметища.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.