10 четения

Община Велико Търново получи поредното признание

Етикет „Ефективен CAF потребител“ беше присъден на Община Велико Търново във връзка с приключила външна оценка по проект „Въвеждане на обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата рамка за оценка – CAF, е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на служителите. Чрез модела CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, във връзка с набелязване и реализиране на мерки за подобряване дейността на организацията в различни сфери.

Община Велико Търново е една от първите сред администрациите на местните власти, в която започва внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Първоначалната фаза на процеса продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията.

Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Община Велико Търново, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които постига.

Етикетът „Ефективен CAF потребител“ ще бъде официално връчен на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов на конференция и церемония, които ще се проведат в София през месец октомври 2018 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!