72 четения

Отново зачестиха нерегламентираните сметища от строителни отпадъци в Горна Оряховица, глобите са от 300 до 4 000 лв.

На голям брой нерегламентирани сметища с изхвърлени строителни отпадъци се натъкната доброволците , взели участие в кампанията „Да изчистим България заедно“, която се проведе на 15 септември. За да бъдат почистени тези камари със строителни отпадъци, Общината ще трябва да изразходва допълнително немалък финансов ресурс.

Изхвърлянето на отпадъци от строително ремонтни дейности в контейнерите за битови отпадъци и около тях е забранено. Глобата за това е от 300 до 1 000 лв. за физически и от 1 400 лв. до 4 000 лв. за юридически лица.

Екоинспекторите напомнят, че строителните отпадъци могат да се предават на площадката на „Кънстракшън уест“ ЕООД, която се намира до бившия Домостроителен комбинат в Горна Оряховица. Гражданите могат да направят заявка за контейнер за строителни отпадъци на телефона на фирмата: 0988 801 321. Контейнерът се предоставя срещу заплащане.

Освен нерегламентираните сметища, зачестиха и вандалските прояви в парковете. Последният е от Градската градина, където е потрошена едната врата на футболното игрище, което беше изградено съвсем скоро. Вратата ще бъде ремонтирана от работниците на Общинското предприятие „Пътно поддържане, инфраструктура и озеленяване“ и ще бъде сложена отново на игрището.

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица:

1. Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИЕЕО/, както и излезли от употреба гуми /ИУГ/ могат да се предават на площадката на „ТРАНСИНС”, която се намира в кв. „Калтинец“ в Горна Оряховица.

2. Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ могат да се предават на площадката на „Максима 2008” ЕООД, която се намира в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото.

3. Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др. могат да се предават на площадката на „Максима 2008” ЕООД, която се намира в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото.

4. Строителни отпадъци могат да се предават на площадката на „Кънстракшън Уест” ООД, която се намира в района на бившия Домостроителен комбинат в Горна Оряховица. (пътят до площадката за строителни отпадъци е обозначен с табели) Заявки за контейнери за строителни отпадъци могат да се подават на телефон 0988 801 321.

5. Юридически лица, които генерират производствени неопасни отпадъци могат да ги депонират на Регионална система за управление на отпадъците, която се намира в с. Шереметя, община Велико Търново, след сключване на договор с община Горна Оряховица и заплащане на определената такса от Общинския съвет.

Горна Оряховица

Онлайн Услуги
*СНЕГОПОЧИСТВАНЕ*
Избори 2017
Приемни дни
Център услуги и информация
План за развитие 2007-2013 г.
План за развитие 2014-2020 г.
Програма за управление

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!