На 31 октомври изтича крайният срок за втората вноска на местните данъци за текущата година

На 31 октомври изтича срокът за плащане на втората вноска на данъка върху превозните средства и данъка върху недвижимите имоти за текущата година, напомнят от дирекция „Местни приходи“. Последният ден на октомври е и краен срок за плащане на втора вноска на такса битови отпадъци за 2018 г. При наличие на просрочени стари задължения, погасяването им се извършва по реда на тяхното възникване.

На 31 октомври изтича и срокът за подаване на декларации за определяне на таксата битови отпадъци според количеството битови отпадъци за 2019 г., напомнят от дирекция „Местни приходи“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.