martineli

martineli

На 1 ноември в сградата на Община Свищов ще се проведе “Ден на отворените врати”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

На 01 ноември 2018 година от 10.00 ч. до 13.00 ч. в сградата на ОБЩИНА СВИЩОВ, на адрес гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, зала 1, ще се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.

Поканени за участие са граждани, осигурители и самоосигуряващи се лица, в качеството им на потребители на информация в реално време чрез справочните електрони услуги на НОИ и използване на административните електронни услуги, без да се изисква непосредствен контакт с администрацията.

Целта на събитието е осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица да бъдат запознати с ползата от получаването на Персонален идентификационен код (ПИК) и Идентификационен код на осигурител (ИКО) и начина на получаването им за осигуряване на достъпни консултации и справки на потребителите на осигурителни услуги, т.е. запознаване с възможностите за бърз, лесен и защитен достъп до предоставяните електрони услуги и информация на НОИ чрез интернет страницата на институцията (www.nssi.bg), популяризиране и насърчаване ползването на електроните форми за обслужване във връзка с изискванията на влезлият в сила на 25 май тази година Регламент за защита на личните данни на физическите лица (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

През този ден ще бъдат осигурени срещи с представители на всеки един отдел/сектор от структурата на ТП на НОИ – Велико Търново, с цел обсъждане на широк кръг от въпроси касаещи осигуряване на достъпна среда до електроните и административни услуги на НОИ, както и индивидуални консултации на нашите клиенти по осигурителното законодателство от компетентността на НОИ.

Надяваме се ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ да бъде взаимно полезен.

 

 

 

                                   ТП НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *