Право на отговор От ловно-рибарското дружество в Павликени не успяха да преглътнат факта, че една дружинка ги напусна

Публикацията „Разследват как ловната дружинка в Бяла река е прехвърлена в… Севлиево с фалшиви подписи“ във в. „Борба” от 10 октомври 2018 г. считаме за манипулирана и се чувстваме длъжни да направим някои разяснения.

Преди 10 години ловците, които поискахме да станем членове на ЛРД „Сокол“ в Севлиево, членувахме в ЛРД „Сухиндол“, но поради нови изисквания за сдруженията сухиндолското беше разтурено.

На 13 декември 2008 г. на общо събрание на ЛРД „Бяла река“с председател Михаил Аврамов заявихме нашето желание, че искаме да прехвърлим членството си във Велико Търново, но това така и не се случи. Всички бяхме от Севлиево, Габрово, Велико Търново, Г. Оряховица и селата, т.е. нито един от нас не беше от Павликени, което създаваше редица неудобства. Едно от тях – всеки петък някой от нас трябваше да пътува до Павликени за служебна бележка за лова в събота и неделя, а в понеделник отново някой трябваше да отиде до Павликени, за да отчете бележките.

Желанието ни да се прехвърлим в друго дружество продължаваше да е в сила, поради редица несъгласия с организацията и работата на павликенчани. На 17 март 2018 г. в дневния ред на Общото събрание на ЛРД „Бяла река“, проведено в с. Горско Калугерово, бе включена точка „Вземане на решение за преместване на ЛРД „Бяла река“ от ЛРД „Павликени“ в ЛРД „Сокол“ – Севлиево”. Решението бе подкрепено с 21 гласа „за“ и нито един „против“. Даден бе един месец преди внасянето на това предложение за решение за проучване сред членовете на дружината в с. Горско Калугерово – Бяла река, всеки да изрази мнението си. След като стана ясна нагласата на членовете на дружината и желанието им за преместване в Севлиево, с писма с обратна разписка уведомихме за това Управителния съвет на ЛРД „Павликени“и насрочихме събрание.

За нас нямаше съмнение, че нашето преместване не се харесва от Управителния съвет, но не сме очаквали толкова силен отпор, който завърши с… изключването на трима от нас от ЛРД „Павликени“, при това в пълно противоречие с устава на дружеството и закона за лова и опазването на дивеча.

На проведеното на 19 май събрание в присъствието на председателя на сдружението Валентин Колев и главния специалист по лова Петър Петров от 34 ловци по списъчен състав присъстваха 28 като 19 гласуваха „ЗА“ преместването и само 9 „ПРОТИВ“. Всички присъстващи собственоръчно подписаха присъствения протокол, който беше заверен пред нотариус с всички взети решения по предложените точки от дневния ред. Събранието беше организирано и проведено по всички изисквания на закона за лова и опазване на дивеча и устава на сдружението.

Тъй като в Павликени не успяха да преглътнат това, че една дружина ги напуска, започнаха да манипулират обществото с „фалшиви новини“ за фалшиви подписи, което категорично не отговаря на истината и вярваме, че прокуратурата ще го установи.

Йордан ЙОРДАНОВ

Евгени ИВАНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *