31 четения

„Топлофикация-ВТ“ АД: „Високите сметки за битова гореща вода за ноември са резултат от отпадането на специална промоция”

Високите сметки за битова гореща вода за месец ноември 2018 г. са резултат от отпадане на промоцията, която е поставяла максимална цена за кубически метър вода в размер на 10.80 лв. с ДДС. При тази промоция беше без значение колко е количеството топлинна енергия за загряване на един кубически метър студена вода. Правилата бяха такива, че единственото, което беше от значение, беше клиентът да е на месечен отчет, да е заплатил сметката си в рамките на тридесетдневния срок за плащане и да няма стари задължения.

Новата промоция отново е със същите условия, но е в размер на 3% от общата сума за битова гореща вода и отопление. Така всички абонати на „Топлофикация-ВТ” АД се възползват от новото предложение, а не само абонатите, които използват топла вода.

Високите цени на топлата вода не са нов факт и не са резултат от различно ценообразуване. И досега клиентите са получавали фактури, на които е отразена реалната цена, която е изчислена за един кубически метър топла вода, но след прилагане на промоцията са плащали един кубически метър на цена едва 10.80 лв. с ДДС.

Количеството продадена топлинна енергия се измерва от „Топлофикация-ВТ” АД със средство за търговско измерване – топломер, монтиран във всяка абонатна станция, присъединена към топлопреносната мрежа на „Топлофикация – ВТ” АД, и е собственост на топлопреносното предприятие.

Въз основа на отчетената топлинна енергия по уреда за търговско плащане – топломер, се извършва разпределението между клиентите в сграда – етажна собственост, топлинна енергия за битова гореща вода и топлинна енергия за отопление съгласно наредбата за топлоснабдяването.

Топлинната енергия за битово горещо водоснабдяване в зависимост от това дали е отоплителен период, или неотоплителен период се определя по следния начин:

  • През неотоплителен период количеството топлинна енергия за битова гореща вода се определя от отчетената топлинна енергия и количеството студена вода по общия водомер и отчетеното количество вода по индивидуалните водомери. Важно е да се знае, че енергията за битово горещо водоснабдяване не е константна величина и е в пряка зависимост от спецификата на сградната инсталация, отчетената топлинна енергия и количеството вода по общ водомер, както и по индивидуалните. Колкото е по-голямо потреблението от клиентите, стойността на 1 кубик топла вода е по-нисък. При намаляване на потреблението съответно цената се повишава.
  • През отоплителен период количеството топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване е частно на количеството топлинна енергия от летния период и количеството вода по общия водомер. Залага се стойност на получената енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване, чрез който се определя количеството топлина. Ежемесечно топлинната енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване се коригира с коефициент, коригиращ разликата между отчета на общия водомер и по индивидуалните водомери.

Топлинната енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване изцяло зависи от консумацията на всяка отделна сграда. Сградните инсталации за битова гореща вода и отопление са собственост на клиентите. Изцяло зависи от тях в какво състояние ще я поддържат, за да има ефективно използване на топлинната енергия за отопление и битова гореща вода.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!