Община Павликени ще харчи 17,7 млн. тази година, и то без да вдига данъците

Бюджетът на кметството е с почти 2 млн. по-голям от миналогодишния

С БЛИЗО 2 МЛН. ПОВЕЧЕ ИМА ДА ХАРЧИ ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА, и то без да вдига местните данъци и такси. Бюджетът й за 2019 г. е в размер на 17, 7 млн. срещу 16 млн. за миналата. Цифрите бяха представени за обществено обсъждане, преди да бъдат гласувани на редовната сесия на Общинския съвет в средата на месеца „Завършваме поредната година на стабилност, през която управляваме бюджета на община Павликени с отговорност и с перфектно планиране. Имаме растеж, който е в полза на всички павликенчани. Целта ни е този растеж да доведе до благополучие и сигурност за жителите на нашата община. Такава цел посочих в началото на първия си мандат и до ден днешен неотклонно я следвам“, каза пред гражданите кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. Той подчерта, че основният документ за финансовата политика на общината през 2019 г. е свързан с предоставяне на услуги на гражданите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта. Разработването на приходната част на проектобюджета за 2019 г. е обвързано с анализ на местните приходи от последните три-четири години. В разходната част са отразени предложенията, постъпили от кметовете на населени места и второстепенните разпоредители с бюджет.

ДЪРЖАВНИТЕ СУБСИДИИ ЗА ОБЩИНАТА СА УВЕЛИЧЕНИ С 1 602 087 ЛВ., ИЛИ 13,70%, В ТОВА ЧИСЛО Е ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, КОЯТО Е УВЕЛИЧЕНА С 1 525 687 ЛВ., ИЛИ 16,34%. Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2019 г. е 1 563 500лв. и е завишена с 0,78% спрямо 2018 г., или 12 200 лв.

Средствата за зимно поддържане са 144 500 лв. и спрямо 2018 г. са увеличени с 13 100 лв., или 9,97%. Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена с 51 100 лв., или 7,46%. „Опитът, който имаме от последните две години с програма „Ин витро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година“, категоричен бе кметът. За издръжка на детските заведения са планирани 261 000 лв. Предвидените средства за издръжка на ученическите столове са 96 000 лв. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието и детската ясла от собствени бюджетни средства са предвидени 83 000 лв. Планирано е увеличение на размера на данъка върху превозните средства. То е свързано с последното изменение на Закона за местните данъци и такси, което обаче не зависи от местната власт. И през следващата година общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и ще кандидатства по програми от новия програмен период за усвояване на средства от европейски фондове.

Стилян НАЙДЕНОВ

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *