ВТУ запълни 30% от местата си по акцията „Рано рани“

ОКОЛО 30 ПРОЦЕНТА – МАЛКО НАД 300 БРОЙКИ ОТ МЕСТАТА ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКУРСНИЦИ, ВКЛЮЧЕНИ В АКЦИЯТА „РАНО РАНИ“, ВЕЧЕ СА ЗАЕТИ, казаха от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В сравнение с януари миналата година, когато тази акция отново привличаше млади хора за ранно записване, сега попълнените бройки са с 6% повече.

От университета припомнят, че бъдещите студенти могат да си изберат специалност и форма на обучение и дори да се запишат веднага, могат и да си запазят специалност. От първата възможност могат да се възползват всички, които имат диплома за средно образование, издадена след 2008 г. или които са положили успешно кандидатстудентски изпит през 2019 г., валиден за специалността и отговарящ на условията за прием. Запазването на място в една любима специалност става с подаване на заявление, лична карта и внасяне на такса за обработка на документите. Мястото се пази до 1 юли. Ако кандидатът не се запише, мястото му се обявява за свободно.

В АКЦИЯТА „РАНО РАНИ“ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ 14 ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ВУЗА, ЗА КОИТО КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СТАВА ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО. Местата, определени в акцията „Рано рани“, не изчерпват целия капацитет на вуза по съответната специалност. За всяка от тези специалности има и бройки, за които може да се участва чрез включване в класирането.

В специалностите „Право“, „Софтуерно инженерство“, „Психология“ – редовно и задочно обучение, „Приложна лингвистика с английски и втори чужд език“, както и за „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в задочната форма на обучение, места вече няма. Всички бъдещи студенти на ВТУ, които искат да се обучават в тези специалности, но са пропуснали да се включат в акцията „Рано рани“, ще трябва да разчитат на класиране.

От университета отчитат рязко увеличаване на интереса на младите хора към специалностите, които подготвят учители. Това са всички специалности от Педагогическия факултет „Педагогика на обучението по…“. Завършилите ги стават учители с равностойни специалности като български език и история, история и география, български език и география, български език и чужд език по избор и др.

Тези специалности са приоритетни специалности и МОН ги стимулира. Затова и всички бъдещи първокурсници, които изберат да ги учат редовно, няма да заплащат таксата за обучение през първия семестър. Таксите за тези направления варират между 250 и 380 лв., уточняват от университета. От първа семестриална такса са освободени и тези, които изберат да учат българска филология, балканистика, германистика, романистика, славистика, археология, история, философия, теология, география и регионално развитие и геоикономика.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *