28 четения

На опашката сме по преки чужди инвестиции

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ Е НА ОПАШКАТА ПО ПРЕКИ ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ, А ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ЗАПАДНИТЕ ФИРМИ НИ ЗАОБИКАЛЯТ. Това доказват данните на Териториалното статистическо бюро „Север“, които практически показват и развитието на икономиката ни. По актуални данни за миналата година чуждите инвестиции в региона ни са едва 134 млн. евро, което пък е с 9,1 на сто по-малко от предходната.

Област Велико Търново се нарежда на 18-о място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0,5% и съответно 13,1% в рамките на Северен централен район.

За миналата година най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 72,7 млн. евро, и в сектора „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности39,6 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 83,7% от общия обем на вложенията, а относителният им дял нараства общо със 7,6 пункта спрямо предходната година.

В сравнение с 2016 г. увеличение на преките чужди инвестиции е регистрирано единствено в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – със 7,9%.

През 2017 г. във всички общини на област Велико Търново са направени чуждестранни инвестиции, като най-голям дял има община Велико Търново с 49,9 млн. евро, или 37,2% от всички инвестиции в областта. На второ място по относителен дял на вложения в областта е община Свищов – с 18,4%.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!